4451

Globalmanpower | 3273 người xem | | Rating: 4.5
Globalmanpower
  • Trung tâm Anh ngữ Nhân lực Toàn cầu (Global Manpower International Investment Training - GMP) là đơn vị trực thuộc Công ty Đầu tư Quốc tế Nhân lực Toàn cầu. Kể từ khi được thành lập, GMP đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy và bồi dưỡng tiếng Anh chuyên sâu cho các bạn muốn đạt những bằng cấp quốc tế TOEIC, TOEFL ibt, đặc biệt là IELTS.
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0931-773-680